Massage thư giãn spa

Dịch vụ

Thời gian

Đơn giá

Body Massage
Massage body 60 phút 120.000
Massage body 90 phút 180.000
Massage đá nóng.  60 phút  160.000
Massage đá nóng 90 phút  220.000
Massage body với thuốc bắc 60 phút 160.000
Massage body với thuốc bắc 90 phút 220.000
Masage body với nến 60 phút 180.000
massage body với nến 60 phút 250.000
Thư giãn đầu vai cổ 30 phút 60.000
Foot Massage
Foot massage 30 phút 100.000
Foot massage 60 phút 180.000
Ngâm chân thuốc bắc 30 phút 50.000

 

 
       
 
 
 

 Kết quả hình ảnh

Kết quả hình ảnh cho thu giantinh dau

 

48B Bạch Đằng - Nha Trang 

ĐT: 0583.514639-0915779120

Chuyển sang phiên bản mobile